PhD-, MSc-témák

Az ÖK kutatói, témavezetői által kiírt témajavaslatok egyetemi és doktori iskola hallgatóknak.

Témacímcsökkenő sorrend Témavezető
A fragmentáció hatása a biodiverzitásra vízi metaközösségekben
A hazai csípőszúnyog fauna monitorozása innovatív módszerekkel Garamszegi László Zsolt, az MTA doktora
A parazitikus mitokondrium eredet hipotézisének modellezése Zachar István, PhD
A permakultúra elveinek érvényesítése a tájtervezés/szabadtértervezés/kerttervezés során
Az agrártáj hatása élőhelyfoltok biológiai és funkcionális diverzitására valamint ökoszisztéma szolgáltatásaira
Az eukarióta endomembránok eredete Zachar István, PhD
Beporzó rovarok és virágzó növények közötti interakciók vizsgálata
Biome-BGC ökoszisztéma modellezés Horváth Ferenc, PhD
Darwini medicina
Dinamikus évelőkiültetések szabadtéri alkalmazási lehetőségei, illetve az alkalmazás műszaki, esztétikai és társadalmi vonatkozásai
Éghajlatváltozás hatása a tájvédelem és tájrehabilitáció eszköztárára, ill. a tájrehabilitációs növényalkalmazásra
Erdei madárközösségek szerveződése ártéri erdőkben, inváziós fafajok jelenlétében
Erdészeti, néprajzi, helytörténeti és agrár szakirodalom ökológiai értelmezésben
Erdőrezervátumok ökológiai és faállomány-dinamikai kutatása Horváth Ferenc, PhD
Fenológiai modellek a tájépítészeti dísznövény-alkalmazás szolgálatában
Homoki gyepek restaurációja
Kiskunsági pásztorok és tanyasiak hagyományos ökológiai tudása növények és növényzet kapcsán
Kiválasztott élőhely/társulás/növényfaj potenciális elterjedésének modellezése
Kiválasztott terület potenciális vegetációt figyelembe vevő rehabilitációja vagy területrendezési terve/koncepciója
Kiválasztott vegetációtípus osztályozása és tipizálása egy tágabb földrajzi régióra kiterjedően fajkompozíció és növényi jellegek alapján
Különböző erdőgazdálkodási módok hatása a termőhelyre, biodiverzitásra és felújulásra
Madarak megtelepedése és élőhely használata telepített vadvirágos parcellákban
Méhlegelők szerepének és a méhészek által használt növényfajok megítélésének változása az elmúlt 100 évben – egy irodalomelemzés
Milyen hatással vannak a telepített vadvirágos parcellák a szomszédos mezőgazdasági területek élővilágára?
Milyen természeti, gazdasági és szociális háttérváltozók befolyásolják a hazai ökoszisztéma szolgáltatások területi mintázatait?

Oldalak