PhD-, MSc-témák

Az ÖK kutatói, témavezetői által kiírt témajavaslatok egyetemi és doktori iskola hallgatóknak.

Témacím Témavezetőcsökkenő sorrend
Statikus és dinamikus tartalékképzés (farmolás) modellezése prokarióták esetén
A fragmentáció hatása a biodiverzitásra vízi metaközösségekben
Darwini medicina
Erdőrezervátumok ökológiai és faállomány-dinamikai kutatása Horváth Ferenc, PhD
Biome-BGC ökoszisztéma modellezés Horváth Ferenc, PhD
Kiskunsági pásztorok és tanyasiak hagyományos ökológiai tudása növények és növényzet kapcsán
Különböző erdőgazdálkodási módok hatása a termőhelyre, biodiverzitásra és felújulásra
Homoki gyepek restaurációja
Méhlegelők szerepének és a méhészek által használt növényfajok megítélésének változása az elmúlt 100 évben – egy irodalomelemzés
Többfajú növényi inváziók hatása a növényzet lokális és táji léptékű diverzitására
Kiválasztott vegetációtípus osztályozása és tipizálása egy tágabb földrajzi régióra kiterjedően fajkompozíció és növényi jellegek alapján
Madarak megtelepedése és élőhely használata telepített vadvirágos parcellákban
Milyen hatással vannak a telepített vadvirágos parcellák a szomszédos mezőgazdasági területek élővilágára?
Spontán erdősödő-cserjésedő gyepek vegetációdinamikai vizsgálata az Északi-középhegységben és az Alföldön
Nem őshonos, inváziós növényfajok hatása a parlagszukcesszióra
Fenológiai modellek a tájépítészeti dísznövény-alkalmazás szolgálatában
Kiválasztott élőhely/társulás/növényfaj potenciális elterjedésének modellezése
Kiválasztott terület potenciális vegetációt figyelembe vevő rehabilitációja vagy területrendezési terve/koncepciója
A permakultúra elveinek érvényesítése a tájtervezés/szabadtértervezés/kerttervezés során
Potenciálisvegetáció-térképek alkalmazási lehetőségei a tájvédelemben, tájrehabilitációban, térségi tervezésben és zöldúttervezésben
Dinamikus évelőkiültetések szabadtéri alkalmazási lehetőségei, illetve az alkalmazás műszaki, esztétikai és társadalmi vonatkozásai
Potenciális és aktuális vegetáció közti különbség mint a táj természetességének indikátora
Éghajlatváltozás hatása a tájvédelem és tájrehabilitáció eszköztárára, ill. a tájrehabilitációs növényalkalmazásra
Erdei madárközösségek szerveződése ártéri erdőkben, inváziós fafajok jelenlétében
Erdészeti, néprajzi, helytörténeti és agrár szakirodalom ökológiai értelmezésben

Oldalak