ETI Evolúciós Rendszerek - ÁTSZERVEZVE 2021

Kutatási tevékenység, profil: 

Asztrobiológia; az élet keletkezése
A földi és a földön kívüli élet megjelenésének lehetséges forgatókönyvei. A prebiotikus világ és a korai evolúció vizsgálata.
Csoportvezető: Szathmáry Eörs

A kooperáció és a kommunikáció evolúciója, evolúciós robotika
A kooperáció, a kommunikáció és a nyelvkészség megjelenésének és evolúciójának vizsgálata mind in silico modellezéssel, mind – Magyarországon egyedülálló módon – evolúciós robotika segítségével.
Csoportvezető: Czárán Tamás

Evolúció és tanulás
Vizsgálni tervezzük a (formális) tanulási mechanizmusok lehetséges szerepét különböző biológiai evolúciós folyamatokban, illetve ennek fordítottjaként különböző evolúciós dinamikák lehetséges hozzájárulását a tanulási folyamatokhoz (különös tekintettel a komplex kognícióra).
Csoportvezető: Szathmáry Eörs

Új betegségek, darwini medicina
Leírás: A klímaváltozás okozta új, eddig az adott területen meg nem jelent betegségek dinamikájának, evolúciós hátterének és társadalomra vett hatásainak vizsgálata.
Csoportvezető: Földvári Gábor

Munkatársak: