SzMSz

Az ÖK Szervezeti és Működési Szabályzata, amely rendelkezik a kutatóközpont jogállásáról, alapításáról, alapadatairól, tevékenységéről, gazdálkodásáról, testületeiről, működéséről.

A tartalomjegyzék áttekintést nyújt a részletes tartalomról, az SzMSz csatolva található ennek alján.

1. FEJEZET
A KUTATÓKÖZPONT JOGÁLLÁSA, FELADATA

2. FEJEZET
A KUTATÓKÖZPONT VEZETÉSE

3. FEJEZET
A KUTATÓKÖZPONT SZERVEZETI FELÉPÍTÉSE

4. FEJEZET
AZ IRÁNYÍTÁSBAN ÉS A DÖNTÉSHOZATALBAN RÉSZTVEVŐ TESTÜLETEK

5. FEJEZET
A KUTATÓKÖZPONT MŰKÖDÉSÉVEL KAPCSOLATOS RENDELKEZÉSEK

6. FEJEZET
A KUTATÓKÖZPONT VEZETŐINEK FELADAT- ÉS HATÁSKÖRE

7. FEJEZET
A KUTATÓKÖZPONT KUTATÁSI FELADATOKAT ELLÁTÓ SZERVEZETI EGYSÉGEINEK VEZETÉSE, MŰKÖDÉSE ÉS FELADATAI

8. FEJEZET
A NEM TUDOMÁNYOS SZERVEZETI EGYSÉGEK MŰKÖDÉSE, VEZETŐI ÉS FELADATAI

9. FEJEZET
SZERVEZETI EGYSÉGET NEM VEZETŐ, MEGHATÁROZÓ MUNKAKÖRT BETÖLTŐ KÖZALKALMAZOTTAK

10. FEJEZET
ZÁRÓ RENDELKEZÉSEK

JÓVÁHAGYÁSI ZÁRADÉK

1. MELLÉKLET
ORGANOGRAM

2. MELLÉKLET
A MUNKÁLTATÓI JOGOK GYAKORLÁSA
------

Az ÖK adminisztratív alapadatai
törzskönyvi azonosító szám: 300542
államháztartási azonosító szám: 039662
KSH statisztikai számjel: 15300540-7219-19
adóigazgatási azonosító szám: 15300540-2-19
közösségi (Európai Uniós) adószámunk: HU15300540