Ökoszisztémák fenntartható működtetése – felfedezésekkel a klímaváltozás, a tájhasználat és az inváziók hatásának mérsékléséért

EU egyéb (GINOP-2.3.2-15-2016-00019 - ÖSZ-GINOP, 2016 - 2020, Futó projekt)
A projekt fő vezetője: 
Báldi András
A projektet vezető intézmény: 
MTA ÖK
ÖK témafelelős: 
Célok: 

A pályázat általános célja a biodiverzitás - ökoszisztéma működés - ökoszisztéma-szolgáltatás hatásláncolat integrált vizsgálata elméleti közösségökológiai és módszertani fejlesztésekkel, valamint több idő- és térbeli léptéken végzett esettanulmányokkal. A specifikus cél az, hogy felderítsük a Pannon biogeográfiai régió vizeinek és szárazföldi élőhelyeinek egyedülálló biodiverzitását veszélyeztető tényezőket, kiemelten a klímaváltozás, a tájhasználat és az invázió hatásait, és társadalomtudományi kutatásokra is alapozva javaslatot tegyünk mérséklésükre. Konkrét célkitűzésünk nemzetközi kiválóságunk növelése, láthatóságunk kiszélesítése, elsősorban kiemelkedő szakmai, lehetőleg multidiszciplináris cikkekben történő publikálás révén. Célunk ezek révén kiterjeszteni kiválósági kapcsolatrendszerünket a vezető nemzetközi műhelyekkel, melyek megalapozzák a 2020-as pályázati sikereink növelését. Szintén célunk a hazai, elsősorban interdiszciplináris kooperáció kiszélesítése, például az MTA Közgazdaság- és Regionális Tudományi Kutatóközpontjával ahol az invázió (migráció), és tájhasználat terén is számos komplex kutatás bontakozhat ki. Figyelmet fordítunk a fiatal kutatók bevonására, fokozatszerzésére és általában a felsőoktatással való kooperációra, hogy hosszútávon is biztosíthassuk az MTA ÖK minőségi szakmai utánpótlását.

Kapcsolódó publikációk: 

2020

Bence Kovács, Flóra Tinya, Csaba Németh, Péter Ódor (2020): Unfolding the effects of different forestry treatments on microclimate in oak forests: results of a 4-year experiment Ecological Applications 30(2): e02043.
Biró, M., Molnár, Zs., Öllerer, K., Lengyel, A., Ulicsni, V., Szabados, K., Kiš, A., Perić, R., Demeter, L., Babai, D. (2020): Conservation and herding co-benefit from traditional extensive wetland grazing. Agriculture, Ecosystems & Environment. Volume 300, 15 September 2020, 106983
Juhász, E., Katona, K., Molnár, Zs., Hahn, I., Biró, M. (2020): A reintroduced ecosystem engineer species may exacerbate ongoing biological invasion: selective foraging of the Eurasian beaver in floodplains. Global Ecology and Conservation. 24: e01383
Molnár Zs., Kelemen A., Kun R., Máté J., Sáfián, L., Biró, M. Máté A., Vadász Cs. (2020): Knowledge co‐production with traditional herders on cattle grazing behaviour for better management of species‐rich grasslands Journal of Applied Ecology, 57: 1677-1687
Ódor, P., Tinya, F., Kovács, B., Aszalós, R., Bidló, A., Boros, G., Csépányi, P., Elek, Z., Farkas, V., Horváth, Cs.V., Németh, Cs., Soltész, Z., Samu, F., Sass, V., Simon, L., Szenthe, G., Tóth, B., Vadas, Á. (2020): Különböző erdészeti beavatkozások termőhelyre, biodiverzitásra és felújulásra gyakorolt hatása gyertyános tölgyesekben. Beszámoló egy 5 éve indult erdőökológiai kísérlet eredményeiről Erdészeti Lapok 155(1): 8-12.
Tinya, F., Kovács, B., Aszalós, R., Tóth, B., Csépányi, P., Németh, Cs., Ódor, P. (2020): Initial regeneration success of tree species after different forestry treatments in a sessile oak-hornbeam forest Forest Ecology and Management 459: 117810.
Ujházy N., Molnár Zs., Bede-Fazekas Á., Szabó M., Biró M (2020): Do farmers and conservationists perceive landscape changes differently? Ecology and Society, 25(3):12.
Ulicsni Viktor, Babai Dániel, Juhász Erika, Molnár Zsolt, Biró Marianna (2020): Local knowledge about a newly reintroduced, rapidly spreading species (Eurasian beaver) and perception of its impact on ecosystem services PLoS ONE 15(5): e0233506.
Varga, A., Demeter, L., Ulicsni, V., Öllerer, K., Biró, M., Babai, D., Molnár, Zs. (2020): Prohibited, but still present: local and traditional knowledge about the practice and impact of forest grazing by domestic livestock in Hungary Journal of Ethnobiology and Ethnomedicine 16: 51

2019

Biró, M., Molnár, Zs., Babai, D., Dénes, A., Fehér, A., Barta, S., Sáfián, L., Szabados, K., Kiš, A., Demeter, L., Öllerer, K. (2019): Reviewing historical traditional knowledge for innovative conservation management: A re-evaluation of wetland grazing. Science of The Total Environment. 666: 1114–1125.
Erdős L, Bátori Z, Bede-Fazekas Á, Biró M, Darányi N, Magnes M, Pásztor L, Sengl P, Szitár K, Tölgyesi Cs, Kröel-Dulay Gy (2019): Trends in species composition and richness alonga centre-to-periphery gradient in forest-steppesof the southern Carpathian Basin Tuexenia 39: pp. 357-375.
Gantuya, B., Avar, Á., Babai, D., Molnár, Á., Molnár, Zs. (2019): “A herder’s duty is to think”: landscape partitioning and folk habitats of Mongolian herders in a mountain forest steppe (Khuvsugul-Murun region) Journal of Ethnobiology and Ethnomedicine, 15:54